Blog

Awst 11, 2021
2021 Cyffuriau ac Atchwanegiadau Colli Pwysau Poblogaidd Uchaf Ar Gyfer Trin Gordewdra, Pa Ones sy'n Gweithio Orau?
Tabl Cynnwys Beth yw Gordewdra? Beth yw'r Peryglon Iechyd yn gysylltiedig â Gordewdra? Sut Allwn Ni Drin Gordewdra? Triniaeth Ffarmacolegol Gordewdra Beth yw Buddion Cyffuriau Colli Pwysau? Beth yw'r mathau o gyffuriau colli pwysau? Pa Gyffuriau sy'n cael eu Cymeradwyo gan FDA ar gyfer Colli Pwysau? Uchaf [...]
Gorffennaf 28, 2021
2021 Canllaw Cyffuriau Mwyaf Awdurdodol sy'n Gwella Rhyw ar gyfer Trin Camweithrediad Cywirol (ED)
Tabl Cynnwys Datblygiad hanes trin arolwg Camweithrediad Camweithrediad Erectile (ED) o Gamweithrediad Erectile (ED) Beth yw Camweithrediad Erectile (ED)? Beth sy'n achosi camweithrediad erectile (ED)? Sut i wybod a ydych chi'n amyneddgar o ED? Sut i drin camweithrediad erectile (ED)? Y cyffuriau 4 rhyw effeithiol gorau ar gyfer trin erectile [...]